Hoe neem ik het in?

Neem dit middel altijd in zoals uw arts of apotheker heeft voorgeschreven.
Slik de tabletten heel door met een glas water en kauw er niet op. U moet de tabletten eenmaal per dag innemen bij het avondeten.

Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen hoeft u zich geen zorgen te maken. Krijgt u klachten of ongewone verschijnselen, neem contact op met uw arts. Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan in met wat voedsel zodra u eraan denkt. Neem geen dubbele dosis in.

Wanneer niet innemen

U mag Glucient® SR niet gebruiken wanneer u:

 • Allergisch bent voor een van de stoffen.
 • Een sterk verminderde nierfunctie heeft.
 • Leverproblemen heeft.
 • Diabetes heeft dit niet goed onder controle is.
 • Een ernstige infectie heeft of onlangs een ernstige verwonding heeft opgelopen.
 • Een röntgenonderzoek moet ondergaan waarbij kleurstof geïnjecteerd wordt
 • Bent behandeld voor hartproblemen, onlangs een hartaanval of hartfalen heeft gehad of ernstige problemen met de bloedsomloop of de ademhaling heeft.
 • Een zware alcoholdrinker bent.
 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Uitgedroogd bent.
 • Borstvoeding geeft.

Wanneer voorzichtig zijn

Risico lactaatacidose

Dit middel kan de zeer zeldzame, maar zeer ernstige bijwerking lactaatacidose veroorzaken, vooral als uw nieren niet goed werken. Lactaatacidose is een medische noodsituatie en moet in het ziekenhuis behandeld worden.

Stop tijdelijk met dit middel als u een ziekte heeft die in verband wordt gebracht met uitdroging, zoals hevig braken, diarree, koorts, blootstelling aan hitte of als u minder vocht dan normaal drinkt.

Stop met dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u last krijgt van één of meer verschijnselen van lactaatacidose, omdat deze toestand kan leiden tot coma (bewusteloosheid).

Verschijnselen van lactaatacidose zijn:

 • braken
 • buikpijn
 • spierkrampen
 • een algemeen gevoel van onwel zijn
 • ademhalingsproblemen
 • verlaagde lichaamstemperatuur en hartslag

Operatie

Als u een grote operatie moet ondergaan, moet u stoppen met het innemen van dit middel tijdens en gedurende een periode na de ingreep.

Ook als u een operatie onder algehele verdoving zult ondergaan, is het belangrijk uw arts in te lichten over het gebruik van dit middel. Het kan nodig zijn dat u dit middel een aantal dagen vóór en na de ingreep niet inneemt.

Als er een contrastmiddel bij u moet worden ingespoten in uw bloed, moet u stoppen met het innemen van Glucient vóór of op het moment van de inspuiting.

Andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Glucient nog andere geneesmiddelen? Heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel het uw arts. Het is met name belangrijk om de volgende te noemen:

 • Geneesmiddelen die de urineproductie bevorderen
 • Geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van pijn en ontsteking
 • Bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk
 • Sympathicomimetica waaronder epinefrine en dopamine

Alcohol

Vermijd overmatig alcoholgebruik tijdens de behandeling.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en machines

Als u alleen dit middel inneemt, zult u geen ‘hypo’s’ krijgen (verschijnselen zoals flauwte, verwardheid en meer zweten) en daarom zou het geen invloed moeten hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken.

Neemt u dit middel samen met andere geneesmiddelen tegen diabetes, moet u extra opletten bij het rijden en gebruiken van machines.

Natrium

Dit geneesmiddel bevat maximaal 0,5 mmol (of 10,8 mg), 1,4 mmol (of 31,1 mg) en 1,9 mmol (of 41,4 mg) natrium voor respectievelijk de 500, 750 en 1000 mg dosis. Hiermee moet rekening worden gehouden als u een natriumbeperkt (zoutarm) dieet volgt.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Dit middel kan de zeer zeldzame, maar zeer ernstige bijwerking lactaatacidose veroorzaken. Als u deze bijwerking krijgt moet u stoppen met dit middel en onmiddellijk contact opnemen met een arts of ziekenhuis, aangezien lactaatacidose kan leiden tot coma.

Krijgt u last van onderstaande bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker:

Zeer vaak

 • Misselijkheid
 • Braken
 • Diarree
 • Buikpijn
 • Verlies van eetlust

Als u deze klachten krijgt, stop dan niet met het innemen van de tabletten, want de klachten zullen meestal binnen 2 weken verdwijnen. Neem de tabletten altijd in met voedsel.

Vaak

 • Smaakstoornissen

Zeer zelden

 • Vitamine B12 verlaagd
 • Huiduitslag
 • Leverproblemen (waaronder geelzucht)

Hoe te bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 30 °C. Gebruik dit middel niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking.